Nata-2 Piotr Zdrojek ul. Solińskiego 9
03-599 Warszawa
tel. (22) 678 01 27
tel. 790 218 470
fax. (22) 678 92 97 e-mail: piotr@nata2.pl

Audyt BHP
Audyt BHP przeprowadza się w celu weryfikacji warunków środowiska pracy pod kątem zgodności z aktualnymi przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa i higieny pracy.
Audyt BHP daje pracodawcy informację czy warunki na stanowiskach pracy wymagają poprawy i w takich przypadkach wskazywane są rozwiązania mające na celu usunięcie uchybień
i poprawę warunków bezpieczeństwa i higieny pracy. Informacje te umieszczone zostają w pisemnym raporcie, który po przeprowadzonym audycie zostaje przekazany pracodawcy.
 
W ramach audytu BHP analizowane są:
 • szkolenia bhp
 • badania lekarskie
 • ocena ryzyka zawodowego
 • pomieszczenia i stanowiska pracy
 • stosowane maszyny i urządzenia techniczne
 • środki ochrony zbiorowej i indywidualnej oraz odzież robocza
 • czynniki niebezpieczne, szkodliwe i uciążliwe
 • prace szczególnie niebezpieczne
 • dokumentacja powypadkowa
 • transport wewnątrzzakładowy i magazynowanie
 • ochrona przeciwpożarowa
W zależności od potrzeb klienta oferujemy okresowe analizy stanu BHP w firmie.

 

 
Masz pytania lub wątpliwości?  
zadzwoń:  512 077 339 
napisz:  jfornal@nata2.pl

 

© Copyright 2019