Nata-2 Piotr Zdrojek ul. Solińskiego 9
03-599 Warszawa
tel. (22) 678 01 27
tel. 790 218 470
fax. (22) 678 92 97 e-mail: piotr@nata2.pl

Ocena ryzyka zawodowego
Zgodnie z Art.226 Kodeksu pracy pracodawca zobowiązany jest do przygotowania i udokumentowania oceny ryzyka zawodowego na występujących w zakładzie pracy stanowiskach pracy. Po dokonaniu oceny ryzyka zawodowego pracodawca ma obowiązek poinformować pracowników o ryzyku zawodowym, które wiąże się
z wykonywaną przez nich pracą.
 
Dokumenty dotyczące oceny ryzyka są skrupulatnie sprawdzane podczas kontroli przeprowadzanych w zakładzie pracy przez inspektorów organów kontroli i nadzoru nad warunkami pracy.
 
Ocenę ryzyka zawodowego należy przeprowadzać
i aktualizować w następujących sytuacjach:
  • przy tworzeniu nowych miejsc pracy
  • przy wprowadzaniu zmian na stanowiskach pracy (np. technologicznych lub organizacyjnych)
  • po zmianie obowiązujących wymagań, odnoszących się do ocenianych stanowisk pracy
  • po zmianie stosowanych środków ochronnych
  • po ciężkim lub zbiorowym wypadku przy pracy
 
Jeśli nie posiadasz oceny ryzyka zawodowego dla poszczególnych stanowisk w zakładzie pracy lub posiadane dokumenty nie były przez dłuższy czas aktualizowane zgłoś się do nas. Wykonamy całą pracę za Ciebie.  Ocenę ryzyka sporządzamy po dokładnej analizie warunków pracy.

 

 
Masz pytania lub wątpliwości?  
zadzwoń:  512 077 339 
napisz:  jfornal@nata2.pl

 

© Copyright 2019