Nata-2 Piotr Zdrojek ul. Solińskiego 9
03-599 Warszawa
tel. (22) 678 01 27
tel. 790 218 470
fax. (22) 678 92 97 e-mail: piotr@nata2.pl

Opracowanie niezbędnej dokumentacji BHP

Zgodnie z przepisami pracodawca obowiązany jest przygotowywać takie dokumenty, jak:

 • szczegółowe instrukcje dotyczące BHP na stanowiskach pracy
 • ocena ryzyka zawodowego
 • analiza stanu BHP w firmie
 • tabela norm przydziału środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego (w zależności od potrzeb)
 • dokumentacja powypadkowa
 • wykaz prac szczególnie niebezpiecznych (jeśli występują w firmie)
 • rejestr badań i pomiarów czynników szkodliwych (jeśli występują w firmie)
 • rejestr chorób zawodowych lub podejrzeń
  o choroby zawodowe
 • i inne w zależności od rodzaju działalności i występujących w firmie czynników niebezpiecznych czy szkodliwych.
 
Ceny ustalamy indywidualnie w zależności od rodzaju działalności oraz potrzeb firmy.

 

 
Masz pytania lub wątpliwości?  
zadzwoń:  512 077 339 
napisz:  jfornal@nata2.pl

 

© Copyright 2019