Nata-2 Piotr Zdrojek ul. Solińskiego 9
03-599 Warszawa
tel. (22) 678 01 27
tel. 790 218 470
fax. (22) 678 92 97 e-mail: piotr@nata2.pl

Szkolenia BHP
 

Szczegółową tematykę szkoleń opracowujemy w zależności od potrzeb klienta za podstawę biorąc ramowe programy szkoleń zawarte w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy.
 
Wszystkie szkolenia mogą być organizowane w siedzibie klienta, w miejscu wyznaczonym przez klienta lub w sali szkoleniowej.
Koszt szkoleń zależy od potrzeb klienta, od liczby szkolonych osób, a także od liczby zamawianych  sesji szkoleniowych.
Ceny szkoleń rozpoczynają się już od 29zł/osobę netto. Szkolenia bhp zwolnione są z podatku VAT.

 

 


Masz pytania lub wątpliwości?  
zadzwoń:  512 077 339 
napisz:  jfornal@nata2.pl
     


NASZA OFERTA SZKOLENIOWA OBEJMUJE:    
     
WSTĘPNE SZKOLENIA BHP (tzw. „instruktaż ogólny”) przeznaczone dla:
 • wszystkich nowo zatrudnionych pracowników
 • uczniów szkół zawodowych zatrudnionych w celu praktycznej nauki zawodu;
 • studentów odbywających praktykę studencką

Szkolenie wstępne należy przeprowadzić w dniu rozpoczęcia pracy.
 
     
OKRESOWE SZKOLENIA BHP  przeznaczone dla:
 • osób będących pracodawcami oraz innych osób kierujących pracownikami (m.in. kierowników, mistrzów i brygadzistów);
 • pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych;
 • pracowników inżynieryjno-technicznych (m.in. projektantów, konstruktorów maszyn i innych urządzeń technicznych, technologów i organizatorów produkcji);
 • pracowników administracyjno-biurowych i innych, których charakter pracy wiąże się z narażeniem na czynniki szkodliwe dla zdrowia, uciążliwe lub niebezpieczne albo z odpowiedzialnością w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy
Pierwsze szkolenie okresowe należy odbyć w okresie:
 • do 6 miesięcy od rozpoczęcia pracy – w przypadku pracodawców lub osób kierujących pracownikami (np. kierownik, mistrz lub brygadzista)
 • do 12 miesięcy od rozpoczęcia pracy  - w przypadku pozostałych grup pracowników

Kolejne okresowe szkolenia BHP należy organizować dla:
 • pracodawców i osób kierujących pracownikami - nie rzadziej niż co 5 lat
 • pracowników inżynieryjno-technicznych - nie rzadziej niż co 5 lat
 • pracownicy narażeni na czynniki niebezpieczne, uciążliwe lub szkodliwe dla zdrowia - nie rzadziej niż co 5 lat
 • robotników - nie rzadziej niż co 3 lata, a gdy wykonują prace niebezpieczne - nie rzadziej niż co 1 rok
 • pracowników administracyjno-biurowych - nie rzadziej niż co 6 lat

© Copyright 2019